Գործնական աշխատանք

1.ինչով է պայմանավորվաց ալիքի բարձրությունը

եթե  ալիքը  արաջացել է քամուց,ապա նրա բարձրությոընը պայմանավորված է քամու ուժգնությունից

2.ինչից է արաջանում կայծակը

ամպերի և երկրի միջև տեղի ունեցող կայծային էլեկտրական պարպում է։

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *